Zpráva o provedení kontroly komínu

 

Kontrola komínu od roku 2011 - povinnost!

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění. Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahradilo (zrušilo) dosavadní právní úpravu – vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Nové nařízení vlády upravuje kontrolu a čištění spalinových cest (komín, kouřovod), čištění spotřebiče paliv, revizi spalinové cesty, zprávu o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty, vypalování komína.

Po provedení kontroly komínu vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že Váš komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.

Potřebujete poradit nebo byste rádi využili našich služeb? Volejte 774 123 947.

Čištění komínů

Čištění komínů provádíme kvalitním a šetrným způsobem za pomoci nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.